Honorarium

 

Wynagrodzenie określane jest według:

 

  • Miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, niezależne od ilości godzin pracy Kancelarii

lub

  • Stawki godzinowej wynegocjowanej z Klientem za godzinę pracy prawnika Kancelarii

lub

  • Miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za umówioną z Klientem ilość godzin pracy Kancelarii uzupełnione wynagrodzeniem według stawki godzinowej po przekroczeniu określonego w umowie limitu godzin pracy Kancelarii

i

wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych negocjowane indywidualnie w sprawie, zgodne z:

  • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz 1800, z późn. zm.)

 oraz

  • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1801, z późn. zm.).

 

Do wszystkich wystawionych faktur doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w odpowiedniej wysokości.