Zakres usług

 

Oferta dla klientow indywidualnych

 

W ramach pomocy prawnej osobom fizycznym Kancelaria zajmuje się kompletnym prowadzeniem spraw z zakresu prawa, w szczególności:

 

 • karnego (obrona w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo), przed sądami wszystkich instancji);
 • cywilnego (sprawy z zakresu własności i innych praw rzeczowych, m. in.: zasiedzenie, posiadanie, użytkowanie, jak również sprawy dotyczące zobowiązań o zapłatę, o odszkodowanie, podział majątku dorobkowego, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, itp.);
 • rodzinnego (rozwody, separacja, alimenty, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie władzy rodzicielskiej, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie);
 • spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, sprawy o zachowek, unieważnienie testamentu);
 • gospodarczego (szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa handlowego dotyczące klientów indywidualnych, jak również innych podmiotów gospodarczych);
 • pracy i ubezpieczeń społecznych.


Oferta dla podmiotow prawnych

 

W ramach pomocy prawnej podmiotom gospodarczym Kancelaria zajmuje się, w szczególności:

 • prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej (możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego);
 • prowadzeniem spraw sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i karnego;
 • sporządzaniem opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny;
 • przygotowywaniem projektów umów oraz negocjowaniem i konsultowaniem przedstawionych do analizy kontraktów.


Forma świadczenia usług

 

 • udzielanie porad prawnych z zakresu podanych wyżej gałęzi prawa;
 • sporządzaniem i analiza pism procesowych (pozwy, apelacje, zażalenia, pisma przygotowawcze);
 • przygotowywaniem projektów umów, ocena prawna umów, ich opiniowanie;
 • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, w sporach sądowych itd.).